transport ładunków szczecin

Klasyfikacja transportowa ładunków

Zapotrzebowanie w firmy transportowe w dobie XXI wieku jest ogromne, co zresztą najlepiej widać po samych firmach świadczących swoje usługi w tej branży. Wiele z nich swoje siedziby ma również w stolicy województwa zachodniopomorskiego, a więc w Szczecinie. Lokalnym firmom zlecić możemy w zasadzie transport ładunków w Szczecinie o dowolnej masie i gabarytach od ładunku drobnicowego po materiały niebezpieczne. Skoro tak warto nieco bliżej przyjrzeć się klasyfikacji transportowej ładunków. Jakiego podziału możemy tutaj dokonać?

 

Kryteria i klasyfikacja transportowa ładunków

Pierwszym kryterium podziału jest naturalna podatność przewozowa, kiedy to ładunki dzielimy na wrażliwe na warunki i czas transportu. Kolejną z kolei techniczna podatność przewozowa, kiedy to pod uwagę bierze się cechy zewnętrzne i właściwości wewnętrzne przewożonych towarów.

Innym kryterium, które jest ważne przy planowaniu transportu, będzie podstawowy sposób załadunku, gdzie wyróżnić można napełnianie, nasypywanie, podnoszenie i wciąganie oraz wielkość ładunków. Przewożone towary mogą być bowiem drobne, całopojazdowe, ale i ponadgabarytowe.

Ostatnim kryterium jest ekonomiczna podatność ładunku, która jak nie trudno się domyślić odnosi się do jego wartości. W tym przypadku wyróżnić możemy towary mało, średnio i wysokowartościowe.

Każda firma wykonując transport ładunków w Szczecinie podczas planowania usługi transportu, powinna wziąć pod uwagę wszystkie te czynniki bez wyjątku.

Close Menu