Klasyfikacja transportowa ładunków – jak to wygląda w praktyce?

Zapotrzebowanie w firmy transportowe w dobie XXI wieku jest ogromne, co zresztą najlepiej widać po samych firmach świadczących swoje usługi w tej branży. Wiele z nich swoje siedziby ma również w stolicy województwa zachodniopomorskiego, a więc w Szczecinie. Jest to bowiem bardzo dobrze zlokalizowane miasto – bliskość portów oraz zachodniej granicy Polski sprawia, że rozwija się tu zarówno transport krajowy jak i międzynarodowy.

Lokalnym firmom zlecić możemy w zasadzie transport ładunków w Szczecinie o dowolnej masie i gabarytach od ładunku drobnicowego po materiały niebezpieczne. Skoro tak warto nieco bliżej przyjrzeć się klasyfikacji transportowej ładunków. Jakiego podziału możemy tutaj dokonać?

Kryteria i klasyfikacja transportowa ładunków

Pierwszym kryterium podziału jest naturalna podatność przewozowa, kiedy to ładunki dzielimy na wrażliwe na warunki i czas transportu. Kolejną z kolei techniczna podatność przewozowa, kiedy to pod uwagę bierze się cechy zewnętrzne i właściwości wewnętrzne przewożonych towarów.

Innym kryterium, które jest ważne przy planowaniu transportu, będzie podstawowy sposób załadunku, gdzie wyróżnić można napełnianie, nasypywanie, podnoszenie i wciąganie oraz wielkość ładunków. Przewożone towary mogą być bowiem drobne, całopojazdowe, ale i ponadgabarytowe.

Ostatnim kryterium jest ekonomiczna podatność ładunku, która jak nie trudno się domyślić odnosi się do jego wartości. W tym przypadku wyróżnić możemy towary mało, średnio i wysokowartościowe.

Każda firma wykonując transport ładunków w Szczecinie podczas planowania usługi transportu, powinna wziąć pod uwagę wszystkie te czynniki bez wyjątku.

Dlaczego warto korzystać z transportu ładunków przez doświadczone firmy?

Odpowiedź na to pytanie jest oczywista – ze względu na bezpieczeństwo przewożonego ładunku oraz optymalizację kosztową. Firmy, które świadczą tego typu usługi zazwyczaj doskonale wiedzą w jaki sposób mogą optymalizować koszty. Tym samym ostateczna cena jaką płaci Klient jest niższa.

Druga kwestia to bezpieczeństwo towaru oraz gwarancja wykonania usługi na czas. Wykonawca z doświadczeniem doskonale wie jakie ryzyka mogą się pojawić oraz w jaki sposób rozwiązywać pojawiające się problemy. To kolejna gwarancja zadowolenia dla Klienta końcowego.