Dokumenty przy transporcie międzynarodowym

Ze znalezieniem firmy świadczącej usługi transportu międzynarodowego w zachodniopomorskim lub Szczecinie nie będziemy mieć wielkiego problemu, bo w samym Szczecinie jest ich wiele. Nie chcemy się tu jednak skupiać na wyborze samej firmy, ale przyjrzeć się dokumentom, które podczas takiego transportu są niezbędne. O jakich w związku z tym dokumentach mowa?

Transport międzynarodowy Szczecin – w pierwszej kolejności trzeba zwrócić uwagę na kontrole ogólne. W takie sytuacji kierowca firmy świadczącej usługi transportu międzynarodowego w Szczecinie musi posiadać:

  • prawo jazdy,
  • dowód rejestracyjny pojazdu,
  • aktualne ubezpieczenie OC,
  • certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań bezpieczeństwa,
  • potwierdzenie dopuszczenia do ruchu,
  • wypis z licencji w ruchu międzynarodowym,
  • wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika,
  • karty kierowcy,
  • potwierdzenia uiszczenia opłaty za przejazd po drogach.
  • odczyt z urządzenia rejestrującego parametry przejazdu, czyli czas jazdy i czas postoju oraz prędkość jazdy.

Dokumenty związane z transportem – jakie są wymagane?

Poza tym pamiętać trzeba również o dokumentach, które są bezpośrednio związane z transportowanym ładunkiem. Mowa tu oczywiście przede wszystkim o wszelkich zezwoleniach. Kwestią oczywistą jest natomiast konieczność posiadania zezwolenia na przejazd samochodu z ładunkiem lub bez niego o określonej masie, który powoduje określony nacisk na osie bądź też zezwolenie na przejazd samochodu z ładunkiem o określonych wymiarach.

Inne dokumenty dotyczą też transportu zwierząt, odpadów czy transgranicznego przewozu organizmów zmodyfikowanych genetycznie.

Informacje mają charakter wyłącznie informacyjny.